فرارسیدن نوروز ۱۳۹۴

مدیریت این شرکت برای خانواده بزرگ صنعتی کشور آرزوی داشتن سالی پربار به همراه پیشرفت و تندرستی را می نماید.

روزتان پیروز، ماهتان فرخنده و سالتان خجسته باد.