مهندسی معکوس هزار قلم انواع قطعات صنعتی در شرکت پالایش نفت اصفهان

مدیرعامل شرکت راد آریا اسپادان در پیامی به کارشناسان خود که پروژه مهندسی معکوس هزار قلم انواع قطعات پیچیده صنعتی در شرکت پالایش نفت اصفهان را در دست انجام دارند دست مریزاد گفته و برای ایشان و خانواده های ارجمندشان از خداوند بزرگ آرزوی سربلندی و تندرستی کردند. ایشان این پیروزی و پویایی در پیشبرد آرمان والای خودکفایی را به صنعت نفت کشور نیز شادباش گفته و آن را خاری در چشم بد اندیشان و دشمنان سرافرازی ایران خواندند .

آبان ماه ۱۳۹۳ خورشیدی