شادباش جشن نوروز ۱۳۹۳

همه ساله بخت تو پیروز باد / همه روزگار تو نوروز باد.

پیشاپیش فرارسیدن سال نو خورشیدی و جشن نوروز بهاری بر شما شادباد.

روزتان پیروز، ماهتان فرخنده و سالتان خجسته باد.