کارفرمایان

شرکت های بهره برداری نفت و گاز

شرکت های پالایش گاز

شرکت های پالایش نفت

شرکت های پتروشیمی

صنایع فولاد و ذوب آهن

صنایع نیروگاهی و برق

صنایع سیمان

صنایع پلی اکریل

صنایع نظامی

و……