مشاوره فنی

شرکت فنی مهندسی راد آریا اسپادان (راسکو)  آماده ی همکاری و ارایه ی مشاوره فنی به صنایع گوناگون در زمینه های زیر می باشد :

مهندسی معکوس قطعات دستگاه ها و تجهیزات گوناگون مانند پمپ ها ، کمپرسور ها ، توربین ها ، ولو ها و ….

فراهم کردن شناسنامه فنی و کتابچه ی ساخت قطعات ( تدوین دفترچه های مشخصات فنی )

رایزنی در توان سنجی ساخت قطعات و بررسی منابع

ایجاد واحد بومی سازی در کارخانه ها

خدمات مشاورهای جهت ارائه خدمات مهندسی، مدیریت و هماهنگی، نظارت عالیه و کارگاهی

خدمات مهندس مشاور برای دستیابی به دانش فنی طراحی و مهندسی معکوس با هدف تکرار پذیری خطوط کارخانه ها

خدمات مهندس مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه و بازرسی فنی پروژه های شرکت ها